• ทาวเวอร์โครงเหล็ก หุ้มอลูมีเนียมคอมโพสิท


    10/12/2016 10:00

    จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 199

  • เป็นงานโครงสร้างทาวเวอร์ ห้างอยุธยา ซิติ้ พาร์ค ด้านบนเป็นโลโก้ และตัวอักษรใส่ไฟแอลอีดี ทั้งสองด้าน โครงสร้างเหล็ก หุ้มด้วยอลูมีเนียมคอมโพสิท กล่องไฟ เป็นกล่องไวนิล ติดสติกเกอร์ ความสูงจากพื้น ประมาณ 22 เมตร